Ultrafiltracja wodnych roztworów małocząsteczkowych barwników azowych

2006
Autorzy: 
Korzystka B., Prochaska K.

PRZEM CHEM 85 1339-1341(2006) IF=0.429