Wpływ światła na trwałość hydrofobowych estrów i amidów kwasu pirydyno-3,5-dikarboksylowego oraz ich kompleksów z miedzią(II)

2006
Autorzy: 
Klonowska K., Olszanowski A.

PRZEM CHEM 85(8-9) 598-601 (2006) IF=0.429