Hydroliza enzymatyczna w bioreaktorze membranowym pochodnych skrobi ziemniaczanej modyfikowanej chemicznie

2006
Autorzy: 
Kędziora P., Lewandowicz G., Prochaska K.,

PRZEM CHEM 85(8-9), 2006, 1280-1283. IF=0.429