Zastosowanie mieszanych kultur mikroorganizmów bakterii i drożdży w biodegradacji oleju napędowego

2006
Autorzy: 
Kaczorek E., Pijanowska A., Chrzanowski Ł., Olszanowski A.

PRZEM CHEM 85 8-5 (2006) IF=0.256