Modyfikowane uretanowe elastomery polieterolowo-polibutadienolowe jako materiały uszczelniające. Wpływ budowy chemicznej segmentu miękkiego na właściwości elastomerów uretanowych

2006
Autorzy: 
Jęczalik J.

PRZEM CHEM 85/8-9 920-923. 2006 IF=0.429