Właściwości mechaniczne folii poliolefinowych o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia

2006
Autorzy: 
Jakubowska P., T.Sterzyński,

Czasopismo techniczne M, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, z. 6-M, rok 103, 2006, s. 231-234.