Processing properties of recycled highly filled polyolefin composites - Właściwości przetwórcze wielokrotnie przetwarzanych wysokonapełnionych poliolefin

2006
Autorzy: 
Jakubowska P., Sterzyński T.

Prace naukowe Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, nr 81, seria 12, 2006, str. 127-131.