Właściwości reologiczne wysokonapełnionych kompozytów poliolefin

2006
Autorzy: 
Jakubowska P., Kloziński A., Sterzyński T.

Chemia i Technologia Chemiczna 11, Zeszyty naukowe nr 246 s. 57, ATR Bydgoszcz (2006)