Zastosowanie materiałów lignocelulozowych jako napełniaczy tworzyw sztucznych

2006
Autorzy: 
Garbarczyk J., Paukszta D., Borysiak S.

PRZEM CHEM 85 910-913 (2006) IF=0.429