Porównanie Ekstrakcyjnego Rozdziału Jonów Niklu(II) i Kadmu(II) w Ciągłych Procesach Wielostopniowych i Membranowych

2006
Autorzy: 
Gajda B., Bogacki M.

PRZEM CHEM 85(8-9) 1110-1112 (2006) IF=0.429