Influence of solvent and counter ion on copper complexes with N-alkyl-pyridine-2-carboxamides as studied by electrospray ionization mass spectrometry

2006
Autorzy: 
Frański R., Klonowska-Wieszczycka K., Borowiak-Resterna A., Olszanowski A.

Eur. J. Mass Spectrom. 12 311-316 (2006) IF=1.261