Intensyfikacja pracy reaktorów chemicznych poprzez wymuszanie niestacjonarności

2006
Autorzy: 
Florek M., Alejski K.

PRZEM CHEM 85(8-9) 1107-1109 (2006) IF=0.429