Charakterystyka stałych węglowodorów z wykorzystaniem metod chromatograficznych

2006
Autorzy: 
Fall J., Voelkel A.

PRZEM CHEM 85 497-502 (2006) IF=0.256