Wykorzystanie parametrów fizykochemicznych i metod chromatografii gazowej w badaniach i rozróżnieniu podstawowych olejów mineralnych

2006
Autorzy: 
Fall J., Voelkel A.

Ekologia i Technika, 14 164-170 (2006)