Postęp w technologii wytwarzania akumulatorów rozruchowych, ołowiowo-kwasowych

2006
Autorzy: 
Doczekalski T., Skowroński J.M.

PRZEM CHEM 85 1190 (2006) IF=0.429