Syntetyczne krzemiany magnezu modyfikowane organofunkcyjnymi silanami

2006
Autorzy: 
Ciesielczyk F., Krysztafkiewicz A., Jesionowski T.

PRZEM CHEM 85 (8-9), 806-809 (2006) IF=0.429