Analiza jedno- i dwufazowego rozpylania wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy

2006
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Ochowiak M., Szaferski W., Mazurek A.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 45(37) nr 6s 27-28 (2006)