Analiza przydatności dystrybutorów membranowych gazu do napowietrzania cieczy w mieszalnikach

2006
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Szaferski W., Ochowiak M.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 45(37) nr 6s 31-33 (2006)