Analiza stopnia zatrzymania gazu w mieszanych układach nienewtonowskich

2006
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Szaferski W., Ochowiak M.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 45(37) nr 4s 18-20 (2006)