Analiza swobodnej zatopionej strugi w roztworach środków powierzchniowo czynnych

2006
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Różański J., Różańska S.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 45(37) nr 6s 29-31 (2006)