Absorpcja dwutlenku węgla w wodnym roztworze monoetanoloaminy we współprądowej kolumnie rozpryskowej

2006
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Ochowiak M., Szaferski W.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 45(37) nr 6s 24-26 (2006)