Analiza procesu rozpylania wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy w dyszy rozpryskowej GF5405

2006
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Ochowiak M.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 45(37) nr 4s 16-17 (2006)