Analiza powierzchni swobodnej filmu cieczy o złożonych właściwościach reologicznych

2006
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Dulska D.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 45(37) nr 6s 22-24 (2006)