Wydzielanie barwników spożywczych tetrafluoroboranem 1-metylo-3-metyloksymetyloimidazoliowym

2006
Autorzy: 
Branicka M.

PRZEM CHEM 85/8-9 574-6 (2006) IF=0.429