Kompozyty izotaktycznego polipropylenu z drewnem

2006
Autorzy: 
Borysiak S.

PRZEM CHEM 85 898-900 (2006) IF=0.429