Pirydynokarboksyamidy jako ekstrahenty miedzi(II) z roztworów chlorkowych

2006
Autorzy: 
Borowiak-Resterna A.

PRZEM CHEM 85(8-9) 569-573 (2006) IF=0.429