Zastosowanie chromatografii gazowej i cieczowej w badaniu procesów elektroutleniania związków organicznych

2006
Autorzy: 
Bielicka-Daszkiewicz K., Krawczyk P.

PRZEM CHEM 85/8-9 (2006) 996-998. IF=0.429