Charakterystyka warstwy wierzchniej wybranych cementów glasjonomerowych metodą odwróconej chromatografii gazowej w warunkach podwyższonej wilgotności

2006
Autorzy: 
Batko K., Voelkel A., Andrzejewski M., Andrzejewska E., Limanowska-Shaw H.

Polimery, 51/4 280-284 (2006) IF=0.99