Elektrolity polimerowe na bazie cieczy jonowych otrzymywane metodą polimeryzacji in situ.

2006
Autorzy: 
Andrzejewska E., Stępniak I.

PRZEM CHEM 85 (2006), 891-893 IF=0.429