Cross-linking photocopolymerization of dodecyl methacrylate with oxyethylene glycol dimethacrylates: Kinetics and reactivity ratios.

2006
Autorzy: 
Andrzejewska E., Socha E., Andrzejewski M.

Polymer, 47 6513-6523 (2006) IF=2.849