Otrzymywanie kopolimerów metakrylowych metodą fotopolimeryzacji

2006
Autorzy: 
Andrzejewska E., Marcinkowska A.

PRZEM CHEM 85 950-952 (2006) IF=0.429