Właściwości przetwórcze i użytkowe poliolefin modyfikowanych proszkiem PET

2005
Autorzy: 
Jakubowska P., Sterzyński T., Królikowski B.

[w:] "Modyfikacja Polimerów", Wyd. D. Żuchowska, R. Steller, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, ISBN 83-7085-900-3, s. 561- 564.