Struktura i właściwości mieszanin polimerowych w warunkach inwersji faz

2005
Autorzy: 
Kruszelnicka I., Sterzyński T.

[w:] "Modyfikacja Polimerów", Wyd. D. Żuchowska, R. Steller, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, ISBN 83-7085-900-3, s. 510-513.