Wpływ etanolu na właściwości dyspersyjne powierzchni cementów glasjonomerowych modyfikowanych żywicami

2005
Autorzy: 
Andrzejewska E., Voelkel A., Andrzejewski M., Batko K., Czarnecka B., Dutkiewicz J.

[w:] "Modyfikacja Polimerów", Wyd. D. Żuchowska, R. Steller, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, ISBN 83-7085-900-3, s. 194-197