Modyfikacja kompozycji fotoutwardzalnych poli(oksypropylenodiolami)

2005
Autorzy: 
Janaszczyk M., Powałowska A., Loks K., Andrzejewska E.

[w:] "Modyfikacja Polimerów", Wyd. D. Żuchowska, R. Steller, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, ISBN 83-7085-900-3, s. 190-193