Fotopolimeryzacja kompozycji zawierających monometakrylan glikolu polietylenowego

2005
Autorzy: 
Maciejewska A., Mazurewicz M., Maryniak A., Andrzejewska E., Charmas W.

[w:] "Modyfikacja Polimerów", Wyd. D. Żuchowska, R. Steller, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, ISBN 83-7085-900-3, s. 182- 181