Badanie dynamiki molekularnej oraz kinetyki fotopolimeryzacji metakrylanów

2005
Autorzy: 
Maciejewska A., Mazurewicz M., Andrzejewska E., Ziobrowski P., Drozdowski M.

[w:] "Modyfikacja Polimerów", Wyd. D. Żuchowska, R. Steller, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, ISBN 83-7085-900-3, s. 178- 185