Fotopolimeryzacja kompozycji zawierających metakrylany oraz poli(oksyalkilenodiole)

2005
Autorzy: 
Janaszczyk M., Sobczyk A., Andrzejewska E., Andrzejewski M.

[w:] "Modyfikacja Polimerów", Wyd. D. Żuchowska, R. Steller, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, ISBN 83-7085-900-3, s. 174- 177