Rozwiązanie konstrukcyjne mieszalnika z mieszadłem łapowym do wytwarzania szybkosedymentujących zawiesin

2005
Autorzy: 
Wesołowski P., Styczyński S.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 44(36), nr 5s, 73-75, (2005)