Wytwarzanie koncentratów rozpuszczalnej kawy zbożowej w mieszalniku z mieszadłem łapowym

2005
Autorzy: 
Wesołowski P., Gawałek J.

Inżynieria Rolnicza 11(71), 489-496 (2005)