Modyfikacja właściwości przetwórczych polimerów termoplastycznych

2005
Autorzy: 
Sterzyński T.

Chemik 8 54-158 (2005)