Właściwości użytkowe maltodekstryn w układach emulsyjnych

2005
Autorzy: 
Lewandowicz G., Prochaska K., Grajek W., Krzyżaniak W., Majchrzak A., Ciapa T.

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (42) 35-48 (2005)