Hydroliza enzymatyczna skrobi utlenionej w bioreaktorze membranowym

2005
Autorzy: 
Le Thanh J., Prochaska K., Lewandowicz G.

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (43) Supl., 222-234 (2005)