Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów polimerowych PBT/nanorurki weglowe

2005
Autorzy: 
Kwiatkowska M., Broza G., Męcfel J., Sterzyński T., Rosłaniec Z.

Kompozyty 5 99-104 (2005)