Reologiczna i strukturalna ocena mieszanin polimerowych w warunkach inwersji faz

2005
Autorzy: 
Kruszelnicka I., Sterzynski T.

POLIMERY-W 50 358-364 (2005) IF=0.676