Ocena poprawki Bagleya na podstawie pomiarów w linii wytłaczarskiej

2005
Autorzy: 
Kloziński A., Sterzyński T.

POLIMERY-W 50 455-462 (2005) IF=0.676