The study of gamma-irradiated pine wood by differential scanning calorimetry (DSC)

2005
Autorzy: 
Kasprzyk H., Wichłacz K., Borysiak S.

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. seria: Technologia Drewna, vol. 368, nr 40, (2005)