Struktura i właściwości mieszanin polipropylenu z pulweryzowanym PET

2005
Autorzy: 
Jakubowska P., Sterzyński T., Królikowski B.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 44 33 (2005)