Wpływ stężenia na własności reologiczne koncentratów rozpuszczalnej kawy zbożowej

2005
Autorzy: 
Gawałek J., Wesołowski P.

Inżynieria Rolnicza 11(71), 109-117 (2005)