Efektywność suszenia ceramiki przy powierzchniowym i objętościowym dostarczaniu ciepła

2004
Autorzy: 
Kowalski S.J., Rajewska K.

INZ CHEM PROCESOWA 25 1151-1156 (2004) IF=0.110